Alergeny pyl

S pyly a alergiemi se potýkáme každý rok s příchodem jara. Najděme si chvilku a společně si objasněme, jak se s pyly potýkat, kdy se vyhýbat kterým rostlinám protože jsou nejagresivnější.

Postup vyšetření

K potvrzení diagnózy slouží vyšetření na pracovišti alergologie a klinické imunologie. Vyšetření se většinou provádí mimo pylovou sezonu, v době kdy pacient může vysadit léky, které mohou zkreslit výsledky (zejména antihistaminika). Součástí alergologického vyšetření je provedení kožních prick testů s alergeny a vyšetření laboratorní, zejména stanovení specifických IgE protilátek, případě další specializovaná laboratorní vyšetření. Vyšetření specifického IgE může být provedeno i v pylové sezoně, tedy v době potíží pacienta, protože výsledek není ovlivněn protialergickými léky. Ostatní specializované laboratorní testy (např. test aktivace bazofilů) je vhodné odložit na období mimo klinické potíže pacienta.

Vyšetření specifického IgE :

Stanovení specifických IgE protilátek v séru patří mezi klasická alergologická laboratorní vyšetření. Hodnota specifických IgE protilátek je udávána kvantitativně v IU / ml. Všechny u nás dostupné postupy vychází ze základního principu ELISA testu. Liší se možností automatizace, způsobem navázání antigenu (alergenu) či detekce.

V naší laboratoři je vyšetření specifického IgE prováděno na přístroji Immulite 2000 a ImmunoCAP 250, pouze pro méně časté alergeny je využívána ELISA metoda.

Specifické IgE stanovujeme:

  • proti směsím alergenů. Využití směsi alergenů v jednom stanovení je sice ekonomické, ale přináší řadu problémů, které jsou spojeny se snížením sensitivity, ale i specificity vyšetření. Při interpretaci výsledků existuje zejména riziko falešně negativního nálezu. V případě pozitivity se skupinovými alergeny by mělo následovat roztestování s jednotlivými alergeny ve směsi.
  • proti jednotlivým alergenům, jde o nejvíce využívané vyšetření, kdy se v podstatě jedná o alergenové extrakty získané z přírodních zdrojů
  • proti definovaným alergenům tzv. alergenovým komponentám (rekombinantní alergeny nebo vysoce purifikované nativní alergeny)